DEMOCRATIE FESTIVAL

      2 reacties op DEMOCRATIE FESTIVAL

Vijf dagen lang viering van de vrijheid. Het kostbaarste voor een mens is vrijheid, van gaan en staan, van denken, zeggen en doen. Vrijheid hebben wij 95% van de twee miljoen jaar dat ons voorgeslacht ‘mens’ genoemd wordt,  gekend en is dus een geboorterecht. Maar vanaf vijfduizend jaar geleden heeft ons ‘beschaafd worden’ dictaturen ingehouden. Onze eerste vrijheidspogingen zoals tijdens… Read more »

Is dit nou vrijheid?

      Geen reacties op Is dit nou vrijheid?

Joke Hermsen had langs de terrassen gewandeld waar haar stadgenoten de vrijheid vierden welke ze door de versoepeling van de Covid-lockdown eindelijk genoten. Thuisgekomen had ze, peinzend over wat werkelijke vrijheid is voor een mens, twee filosofen uit haar boekenkast getrokken: Kant en Arendt. En schreef haar essay  “Is dit nou vrijheid?”(TijdGeest 22 mei). Kant: “We zijn burgers van twee… Read more »

Herstel filosofische antropologie in ere.

De filosofische (oftewel wijsgerige) antropologie is gesticht door de academische filosoof Immanuel Kant. Alle filosofen na hem zijn aan hem schatplichtig, maar zijn steeds verder van het door hem geopende pad afgedwaald. Omdat deze weg door de Kerken werd geblokkeerd maar vooral omdat de voor de academische bestrating ervan bouwstenen vanuit tal van uiteenlopende menswetenschappen moeten worden aangeleverd. Die zouden… Read more »

Humanosofisch commentaar bij Rutger Bregman’s “De Meeste Mensen Deugen”

Ik had het boek al bij voor-inschrijving besteld daar ik Rutger Bregman erg hoog heb zitten (“Rutger for President!!”) en de titel bij mij viel als Gods woord in een ouderling –waarbij Rutger ook nog eens een domineeszoon is en ik een stokoude ex-priesterstudentje.Maar toen ik het toegezonden kreeg bleek het een dikke pil.Aangezien ik tot over mijn kalende humanosofen-kruin… Read more »

Racisme deel van onze menselijke natuur

Racisme is deel van onze menselijke natuur. Zoals onze zwakte voor tribalisme, voor macht en groot geld daar deel van is. Maar ook onze neiging tot harmonie is daar deel van. – Racisme is deel van onze menselijke natuur, dus onuitroeibaar.–  Maar mensen kunnen de dingen begrijpen. Daardoor zijn ze zo’n succesvolle soort geworden. Ze zijn de natuur gaan begrijpen,… Read more »

OPROEP AAN PLATFORM DE LINKER WANG

“Christelijk, dus progressief”, zo luidde het gesprek dat Willem Pekelder met Hans Feddema  had over De Linker Wang (DLW), in TROUW 25 feb.’20.  Nou, dat klinkt nogal uitdagend, vond ik, met het CDA in gedachte. Bij lezing bleek de titel het opschrift te zijn van de verkiezingsposter van de voormalige Evangelische Volks Partij, (EVP), in 1990 opgegaan met andere linkse… Read more »

DE MENS voor dummies

      1 reactie op DE MENS voor dummies

Volslagen lachwekkend natuurlijk: een minkukel die wel eens even de grote vraagstukken waar grote filosofen al vanaf Plato tot op de dag van heden mee worstelen, zou oplossen. Toch is dat mijn levenswerk: ‘de mens’ in kaart te brengen. Want dat moet nog steeds gebeuren. Zonder er bij te lachen. Gewoon serieus bezig blijven.   Het is eeuwenlang aan de… Read more »

Ik droomde Greta’s rede voor de UN opnieuw

[grieperig in bed doezelend) Ik had nu op school moeten zitten. Maar nu ben ik hier en ik spreek namens alle scholieren van de hele wereld. Want mijn generatie staat een horrorwereld te wachten als wij eenmaal jullie leeftijd hebben. Ja,  dat is het wat jullie ons nalaten, een horrorwereld, waarin wij niet meer in staat zijn te ademen en… Read more »

WHAT MAKES US HUMAN ?

      2 reacties op WHAT MAKES US HUMAN ?

 Zo luidt op de wetenschapssite ThougtCo (July 14, 2019) het artikel van Lisa Marder.  Precies het ‘ding’ waar het project van de humanosoof over gaat. Tevens de ‘heilige graal’ van de filosofische antropologie, gesticht door Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant. Een prestigieus onderwerp dus. Maar doordat de huidige academische filosofiebeoefening, nog steeds niet hersteld van het verlammende postmodernisme, deze belangrijkste opdracht laat… Read more »

Filosofische antropologie

      Geen reacties op Filosofische antropologie

Als je dit item googelt, word je doorverwezen naar ‘wijsgerige antropologie’, wat inderdaad hetzelfde is. De tweede alinea van dat item luidt:” De wijsgerige antropologie ziet de mens echter wel als een metafysische gegevenheid, die zelf niet in vraag wordt gesteld. Zo behandelt ze dus niet de kencapaciteiten van de mens, noch houdt zij zich primair bezig met de filosofie… Read more »

Is postmodernisme links?

      4 reacties op Is postmodernisme links?

O, zeker, tenminste volgens de Canadese professor psychologie Jordan Peterson, strijder voor christelijke waarden zoals het kerngezin en gewild spreker voor rechtse gezelschappen. Hij postuleert dat de mainstream academische wereld beheerst wordt door neomarxisme en postmodernisme. Onze westerse moraal , zo betoogde hij in zijn lezing voor De Nederlandse Leeuw, is immers gebaseerd op een “geopenbaarde moraal”.  Derhalve voer hij… Read more »