Ik droomde Greta’s rede voor de UN opnieuw

[grieperig in bed doezelend)

Ik had nu op school moeten zitten. Maar nu ben ik hier en ik spreek namens alle scholieren van de hele wereld. Want mijn generatie staat een horrorwereld te wachten als wij eenmaal jullie leeftijd hebben.
Ja,  dat is het wat jullie ons nalaten, een horrorwereld, waarin wij niet meer in staat zijn te ademen en alleen nog kunnen spuwen op jullie graven, alvorens te stikken.

Waarom zullen wij spuwen op jullie graf? Omdat  jullie denken: Wie dan leeft die dan zorgt, zo luidt het spreekwoord toch? Jullie denken: die klimaatramp maken wij niet meer mee en het afwenden ervan kost ons klauwen met geld.

Het misdadige van jullie Boomers is dat jullie weigeren te luisteren naar de klimaatweten-schappers.  Weten jullie wat die zeggen? Wanneer we nu, vandaag, per direct stoppen met alle broeikasgassen-uitstoot, dan ijlen de tot nu toe uitgestoten gassen  nog 18 jaar na en blijven hun klimaat-ophogende werk doen. Met alle nu al onvermijdelijke zeespiegelstijging, extreme weersomstandigheden en overstromingen hier, en extreme hitte en droogte daar van dien.

Maar er is nog niet eens kijk op zelfs maar een vermindering van de uitstoot. De uitstoot stijgt nog steeds en er zijn nog steeds kolencentrales in aanbouw. De winning van schaliegas gaat door, en ook de exploitatie van teerzanden en het oppompen van olie gaan onverminderd door. Vanwege jullie blinde jacht op macht en groot geld.

En daarom roep ik alle kinderen van de wereld vanuit deze plaats op om, net als ik gedaan heb met mijn ouders, onze paniek te delen. Er moet nu onmiddellijk gestopt worden met het najagen van macht en groot geld, een jacht die jullie Boomers echt niet gelukkiger maakt en die de aarde nu al onvermijdelijk opzadelt met een moeilijk te overleven klimaatopwarming.
Een opwarming die bij doorgaan met business as usual  leidt tot het passeren van de twee graden-grens, waarna de niet meer te stoppen kettingreactie volgt van de horrorwereld en onze uitsterving.

(En hierna vouwt ze het papier dicht en gaat zitten. Applaus klinkt klaterend op.
Maar dan springt ze weer overeind en zwaait met haar papier om het applaus tot zwijgen te brengen)

Nu klappen jullie omdat je blij bent dat je zo braaf bent geweest om een kind aan het woord te laten. En dan zeg je, ziezo, nu aan het serieuze werk, business as usual! Ik wil dit applaus niet. Ik wil liever stampen, met je voet op de grond. En stamp dit in jullie Boomerbreinen.
Stop! Stop! Stop met de jacht naar macht, en laat de macht over aan de Verenigde Naties! Stop! Stop! Stop met het grote geld, en deel het onder alle mensen.
Deel! Deel! Deel! En luister naar de wetenschappers. En naar jullie kinderen.

(En dan gaat ze tevreden zitten want heel wat aanwezigen stampen.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*